Home  /  Kennis

KennisMeijburg & Co Caribbean is een kennisorganisatie. Het leveren van hoogwaardige kennis staat bij ons hoog in het vaandel. Daarin wordt bij Meijburg & Co Caribbean veel geïnvesteerd.

Door globalisering en veranderende nationale en internationale wet- en regelgeving maakt het fiscale vak al jaren een enorme ontwikkeling door. Niet alleen is het vakgebied steeds kennisintensiever geworden, aan de moderne fiscale professionals worden ook steeds hogere eisen gesteld op het gebied van commercialiteit, leiderschap en management.

Voor een kennisorganisatie als Meijburg & Co Caribbean is het van het grootste belang dat wij onze professionals de mogelijkheid bieden adequaat te anticiperen op deze veranderende en veeleisende omstandigheden. Meijburg & Co Caribbean besteedt bijzonder veel aandacht aan het ontwikkelen en op peil houden van kennis. De sleutel hiervoor ligt in het aanbieden van een compleet praktisch pakket van hoogwaardige opleidingen, trainingen en cursussen. Hierdoor krijgen de professionals van Meijburg & Co Caribbean de kans om zich tijdens hun carrière te ontwikkelen tot toonaangevende adviseurs, zowel op het nationale als het internationale fiscale vlak.

Kennis is het intellectuele kapitaal van onze organisatie. Meijburg & Co Caribbean zet kennisdeling bewust in als een instrument om de productiviteit en de kwaliteit te verbeteren. Kennisdeling stimuleren is zorgen dat mensen gemotiveerd raken en zich openstellen. Uiteraard draagt een nauwe samenwerking met het Nederlandse Meijburg & Co hieraan bij. De samenwerking met Meijburg & Co is gebaseerd op een oeroud thema: kennisdeling is kracht. Groeien en innoveren door onszelf te ontwikkelen en daardoor toonaangevend te zijn. Zo ontstaat een robuust kennisplatform dat uniek is voor de fiscale praktijk in de voormalig Dutch Caribbean en Suriname.

Toegevoegde waarde voor al onze cliënten

Meijburg & Co Caribbean adviseert een brede cliëntenportefeuille in een zeer groot spectrum van fiscale gebieden:

 • Grensoverschrijdende expansie en alliantievorming
 • Rechtsvormen (zoals partnerships, stichtingen en joint ventures)
 • Fusies en overnames
 • Reorganisaties
 • Financieringen
 • Intellectuele eigendom
 • Transfer pricing
 • Management buy-outs
 • Investment fund en management structuren
 • Bedrijfsopvolging
 • Arbeidsbeloningen
 • Loonbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • (Inter)nationale sociale zekerheid
 • Schenk- en erfbelasting
 • Penshonado regeling
 • Estate planning
 • Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Optie- en pensioenregelingen
 • Expat regeling voor buitenlandse werknemers
 • Economische zones en douane entrepost
 • Scheepstonnage regime

Beheersing van de fiscale positie

Wij kunnen u tevens een groot aantal compliance-diensten aanbieden. Dit stelt u of uw onderneming in staat om tijdig te voldoen aan uw belastingverplichtingen. Ook kan hiermee worden achterhaald en in kaart worden gebracht waar voor u fiscale risico's en besparingskansen liggen. Dit laatste kunnen wij ook voor u realiseren door middel van het uitvoeren van een quick scan van uw onderneming. Onze kennis en ervaring zorgen ervoor dat daarmee de risico’s en de kansen voor u duidelijk in kaart worden gebracht.

 

 

 

 


 

"Meijburg & Co Caribbean staat voor kennis en kwaliteit".
In gesprek met de vennoot
Wendell Meriaan

Lees meer

Tax is our business