Interview met managing director Harry Canters

Harry Canters

Managing Partner Meijburg Caribbean in Curaçao

Een paradijs voor Tax Experts

Sinds 1 oktober 2011 is de naam van KPMG Tax & Legal Services op Curaçao gewijzigd in KPMG Meijburg Caribbean. Dit was het gevolg van de nauwe samenwerking die in de daaraan voorafgaande jaren is opgebouwd met KPMG Meijburg & Co. Sinds 1980 is Meijburg Caribbean op Curaçao gevestigd als één van de grootste en meest toonaangevende belastingadvieskantoren. Harry Canters, managing partner van KPMG Meijburg Caribbean, kantoor Curaçao, vertelt over werken op Curaçao en over de samenwerking met Meijburg & Co.

"Op slag verliefd op het eiland"

"Zelf woon en werk ik al meer dan 25 jaar onafgebroken op Curaçao. Toen ik er de eerste keer op vakantie ging en het eiland en de mensen leerde kennen, werd ik op slag verliefd op Curaçao. Daarna ben ik nog een aantal keren teruggegaan voor een vakantie. Toen ik moest kiezen waar mijn carrière te starten, heb ik mijn oog dan ook al snel laten vallen op Curaçao en is het mij gelukt daar te gaan wonen en werken als belastingadviseur. En dat bevalt mij tot vandaag de dag uitstekend! Op Curaçao heb ik, na een tijd te hebben gewerkt bij een ander groot belastingadvieskantoor aldaar, mijn eigen kantoor opgezet. Dit heb ik uitgebouwd naar een middelgroot advieskantoor. Vervolgens is dit kantoor in 2000 gefuseerd met KPMG Tax & Legal Services, het huidige Meijburg Caribbean."

"De samenwerking met Meijburg & Co is zeer intensief"

"De samenwerking tussen KPMG Meijburg & Co en Meijburg Caribbean bestaat al sinds lange tijd. De afgelopen dertig jaar zijn er op intensieve wijze banden gesmeed tussen Nederland en de Caribbean. Met name de laatste jaren is deze samenwerking verder uitgebreid: we hebben gezamenlijke cliënten, pakken bepaalde werkprocessen gezamenlijk aan, maar werken ook uitvoerig samen op het gebied van risicobeheersing, Human Resources en IT. Deze samenwerking is de laatste jaren op een dergelijk intensief niveau terechtgekomen dat het logisch was dit ook in onze naam tot uitdrukking te laten komen. Een ander uitvloeisel van de samenwerking met KPMG Meijburg & Co is dat we als Meijburg Caribbean over een eigen "Dutch Caribbean & Suriname desk" beschikken van waaruit we binnen Nederland en Europa de belangen van onze cliënten aldaar - in hun eigen tijdzone - behartigen."

"Island hopping voor je werk"

"Wij houden niet alleen kantoor op Curaçao, maar ook op Aruba, St. Maarten, Bonaire en Suriname. De andere twee BES-eilanden, St. Eustatius en Saba, worden tevens van daaruit bediend. Daarnaast houden we ons ook bezig met het Cubaanse belastingrecht. Onze betrokkenheid bij de fiscale advisering over een zestal verschillende jurisdicties maakt het regelmatig noodzakelijk dat onze professionals voor een kortere of langere periode naar de andere eilanden vliegen om cliënten aldaar te bezoeken en te adviseren: Island hopping voor je werk zou je kunnen zeggen. Omdat je je met zoveel verschillende verschijningsvormen van het belastingrecht bezighoudt, maakt dat het adviseren erg intensief en redelijk complex, maar zeker ook uitdagend. Ik verwacht dat er op korte termijn nog veel zal veranderen in de belastingregimes van Curaçao en St. Maarten, omdat we nu nog hoofdzakelijk te maken hebben met het oude belastingregime van de ex-Nederlandse Antillen. Met daarnaast kennis en advisering over het belastingrecht van Aruba, dat van de BES-eilanden, van Suriname en Cuba, vragen we veel van onze professionals. Gelukkig voelen de weekenden na een intensieve werkweek hier altijd als vakantie en hoef je de zon niet op te zoeken; die krijg je al cadeau!"

"Je moet met vogels van diverse pluimage om kunnen gaan"

"Omdat we in verschillende jurisdicties werken en de gemeenschap en markten te klein zijn om je als specialist te kunnen ontplooien, vragen we van iedereen die hier werkt om zich als generalist te ontwikkelen, zodat zij binnen het hele spectrum van adviesdiensten werkzaam kunnen zijn. Ook onze cliënten zijn erg divers: zowel op lokaal, maar vaak ook op internationaal niveau. Dit geldt trouwens ook voor de opbouw van ons medewerkersbestand: wij zijn bij uitstek een multiculturele organisatie. Dat is logisch, alleen al gezien het feit dat we in zes landen vertegenwoordigd zijn en alleen Curaçao zelf al een melting pot is van allerlei culturen. We streven ernaar om representatief te zijn voor de gemeenschap waarin we functioneren: Een goede mix en afspiegeling van de diverse culturen binnen de Caribische markten waarop wij werkzaam zijn. Het is daarom ook belangrijk dat als je bij ons wilt werken, je niet alleen vaktechnisch op hoog niveau moet zijn, maar ook de juiste cultural fit moet hebben. Je moet met vogels van diverse pluimage kunnen omgaan. En natuurlijk moet je wel van de zon houden… Als dat het geval is, is Meijburg Caribbean een waar paradijs voor Tax Experts!"

Meer weten?

Wil je meer weten over werken op Curaçao? Neem contact op met Vianella Gijsbertha via gijsbertha.vianella@kpmg.com of op +599 9 7325409

Tax is our business