Indirecte belastingen

Aruba – Caribisch Nederland – Curaçao – Sint Maarten

Indirecte belastingen in de Dutch Caribbean

Iedere afnemer en leverancier van goederen of diensten heeft in de regel te maken met indirecte belastingheffing. 

Curaçao kent een systeem van omzetbelasting. Omzetbelasting wordt geheven ter zake van de levering van goederen en het verrichten van diensten in Curaçao door ondernemers in het kader van hun onderneming, alsmede ter zake van de invoer van goederen. In specifieke situaties zijn er vrijstellingen van omzetbelasting voorhanden. Er zijn naast een algemeen tarief ook bijzondere tarieven voor verzekeringsdiensten, het verstrekken van logies in bepaalde situaties en voor luxe producten en diensten. Als uitgangspunt bestaat er geen recht op vooraftrek zoals in een btw-systeem.

Aruba en St. Maarten kennen een belasting op bedrijfsomzetten. Belasting op bedrijfsomzetten wordt geheven over bedrijfsomzetten die door ondernemers in het kader van hun bedrijf of beroep worden gerealiseerd door het leveren van goederen en het verrichten van diensten in Aruba en Sint Maarten. Ook voor de belasting op bedrijfsomzetten zijn er vrijstellingen voorhanden. Voor deze belasting geldt een algemeen tarief. In Aruba is daarnaast nog een speciale bestemmingsheffing AZV van toepassing.

Caribisch Nederland kent ten slotte een algemene bestedingsbelasting. Algemene bestedingsbelasting wordt geheven ter zake van de levering van door producenten voortgebrachte goederen, het verrichten van diensten en de invoer van goederen. Er gelden verschillende standaardtarieven op de verschillende eilanden. Ook verschilt het standaardtarief voor de levering van goederen van die voor het verrichten van diensten. In bepaalde gevallen gelden er daarnaast bijzondere tarieven of vrijstellingen.

Hoe kan Meijburg & Co Caribbean u van dienst zijn?

De juiste aanpak van een kwestie op het gebied van indirecte belastingen is door de hoeveelheid rechtspraak en wetgeving niet eenvoudig. Wanneer u onze professionals raadpleegt, krijgt u een zorgvuldige en heldere analyse van de desbetreffende kwestie én advies over de beste handelwijze. Zo benut u de kansen en vermijdt u niet alleen risico’s en kosten, maar ook vertraging in uw ondernemingsprocessen. Uiteraard streven wij naar de voor u meest werkbare en efficiënte oplossing.

Curaçao

Emancipatie Boulevard
Dominico F. "Don" Martina 18
P.O. Box 3766
Willemstad, Curaçao

Tel:  +5999 732 54 00
Fax:  +5999 737 34 09

Aruba

Wayaca 31-D
P.O. Box 701
Oranjestad, Aruba

Tel:  +297 525 57 64
Fax: +297 583 91 21

Sint Maarten

Van Goghstraat 4, Unit 1
P.O. Box 505
Philipsburg, Sint Maarten

Tel:  +1721 542 30 87
Fax: +1721 543 72 25

Bonaire

Bulevar Gobernador
N. Debrot 31
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Tel:  +599 795 55 00
 

Rotterdam

Dutch Caribbean, Cuba & Suriname Desk
Weena 654
3001 GD, Rotterdam
Nederland

Tel:  +31 (0) 88 909 2541
 


©2018 Meijburg & Co Caribbean, Tax & Legal, is een Curaçaos samenwerkingsverband van naamloze en besloten vennootschappen en is lid van het KPMG netwerk van onafhankelijke leden verbonden aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.


Volg ons: