Loonbelasting

Aruba – Caribisch Nederland – Curaçao – Sint Maarten

Loon naar werken

Uw werknemers worden beloond, in geld en in natura. Over deze beloning is belasting verschuldigd, te weten loonbelasting. Al hetgeen de werknemers onder welke naam of vorm dan ook uit een bestaande of vroegere dienstbetrekking verkrijgen wordt geacht loon te zijn en is in beginsel belastbaar. Hieronder valt ook loon in natura. Toch is lang niet altijd helder of, wanneer en hoe beloningen en vergoedingen moeten worden betrokken in de heffing van loonbelasting. De loonbelastingregels kennen vele bijzondere bepalingen die een uitzondering bevatten of specifieke waarderingsregels voorschrijven, onder meer op het vlak van pensioenen en optie- en spaarregelingen. Deze regels zijn zeer gedetailleerd. Daarbij controleert de Inspectie der Belastingen regelmatig of wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

Hoe kan Meijburg & Co Caribbean u van dienst zijn?

Wanneer u ons inschakelt, vermijdt u onaangename verrassingen in de vorm van naheffingen die tot vijf jaar in het verleden kunnen worden opgelegd alsmede de daarmee samenhangende kosten van boetes, rente en bruteringen. De complexiteit van wet- en regelgeving vergt vergaande specialisatie en daarmee grote betrokkenheid van uw adviseur.
 

Zo kunnen onze adviseurs u onder andere van dienst zijn bij:

  • De fiscale beoordeling van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals kostenvergoedingsregelingen, werknemersparticipatieplannen en pensioenregelingen.
  • Ondersteuning bij controles door de Inspectie der Belastingen voor de loonbelasting en, indien noodzakelijk, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.
  • De verstrekking van informatie over wijzigingen in de regelgeving en de gevolgen voor de (afspraken tussen) werkgever en de werknemers.
  • De onderbouwing van de vaste kostenvergoedingen die u als werkgever onbelast verstrekt aan uw werknemers.

Curaçao

Emancipatie Boulevard
Dominico F. "Don" Martina 18
P.O. Box 3766
Willemstad, Curaçao

Tel:  +5999 732 54 00
Fax:  +5999 737 34 09

Aruba

Wayaca 31-D
P.O. Box 701
Oranjestad, Aruba

Tel:  +297 525 57 64
Fax: +297 583 91 21

Sint Maarten

Van Goghstraat 4, Unit 1
P.O. Box 505
Philipsburg, Sint Maarten

Tel:  +1721 542 30 87
Fax: +1721 543 72 25

Bonaire

Bulevar Gobernador
N. Debrot 31
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Tel:  +599 795 55 00
 

Rotterdam

Dutch Caribbean, Cuba & Suriname Desk
Weena 654
3001 GD, Rotterdam
Nederland

Tel:  +31 (0) 88 909 2541
 


©2018 Meijburg & Co Caribbean, Tax & Legal, is een Curaçaos samenwerkingsverband van naamloze en besloten vennootschappen en is lid van het KPMG netwerk van onafhankelijke leden verbonden aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.


Volg ons: