Opbrengstbelasting

Caribisch Nederland

Opbrengstbelasting; wat betekent dat voor u?

De opbrengstbelasting is samen met de vastgoedbelasting in de plaats gekomen van de winstbelasting in Caribisch Nederland. De opbrengstbelasting is een uitkeringsbelasting en wordt geheven over de opbrengst verkregen uit aandelen en winstbewijzen van in Caribisch Nederland gevestigde kapitaalvennootschappen, zoals winstuitkeringen. Ook kan ter zake van uitkeringen door o.a. coöperaties, stichtingen en doelvermogens welke zijn gevestigd in Caribisch Nederland opbrengstbelasting zijn verschuldigd. Een vaste inrichting in Caribisch Nederland van een buitenlands lichaam heeft geen belastingplicht voor de opbrengstbelasting. De belasting wordt door de uitkerende partij ingehouden op de uitkering.
 

Hoe kan Meijburg & Co Caribbean u van dienst zijn?

Onze professionals kunnen u door hun kennis en ervaring snel en efficiënt adviseren. Door tijdige inschakeling van onze adviseurs bent u er zeker van dat u onder alle omstandigheden voldoet aan uw belastingverplichtingen en onaangename verrassingen uit de weg gaat.

Onze advisering en ondersteuning spelen zich onder meer af op de volgende gebieden: 

  • het aanvragen van vestigingsplaatsbeschikkingen;
  • bezwaarprocedures;
  • algemene advisering en optimalisering op het gebied van de opbrengstbelasting.

     

Curaçao

Emancipatie Boulevard
Dominico F. "Don" Martina 18
P.O. Box 3766
Willemstad, Curaçao

Tel:  +5999 732 54 00
Fax:  +5999 737 34 09

Aruba

Wayaca 31-D
P.O. Box 701
Oranjestad, Aruba

Tel:  +297 525 57 64
Fax: +297 583 91 21

Sint Maarten

Van Goghstraat 4, Unit 1
P.O. Box 505
Philipsburg, Sint Maarten

Tel:  +1721 542 30 87
Fax: +1721 543 72 25

Bonaire

Bulevar Gobernador
N. Debrot 31
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Tel:  +599 795 55 00
 

Rotterdam

Dutch Caribbean, Cuba & Suriname Desk
Weena 654
3001 GD, Rotterdam
Nederland

Tel:  +31 (0) 88 909 2541
 


©2018 Meijburg & Co Caribbean, Tax & Legal, is een Curaçaos samenwerkingsverband van naamloze en besloten vennootschappen en is lid van het KPMG netwerk van onafhankelijke leden verbonden aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.


Volg ons: